Embracer har genomfört utökad riktad nyemission med kursrabatt 7,5 procent

Gamingbolaget Embracer har framgångsrikt genomfört den under gårdagen aviserade riktade nyemissionen som tillför bolaget en bruttolikvid på knappt 5,8 miljarder kronor. Erbjudandet utökades till cirka 35,7 miljoner kronor från cirka 29 miljoner aktier efter att efterfrågan varit stor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen i nyemissionen blev satt till 162 kronor per aktie, att jämföra med 175,10 kronor som var senast betalt i går på börsen. Det innebär en rabatt på 7,5 procent.

Canada Pension Plan Investment Board, CPPIB, har förvärvat nya B-aktier i nyemissionen till ett totalt belopp om cirka 2,1 miljarder kronor (cirka 200 miljoner euro) via nyemissionen till ett pris om 162 kronor per aktie.

Nyemissionen hade ett en stor efterfrågan från svenska och internationella institutionella investerare, inklusive AMF Pension, bland andra renommerade investerare, med boken övertecknad ett flertal gånger. Tecknare i nyemissionen, utöver CPPIB, är fler än 150 svenska och internationella institutionella investerare inklusive i AMF Pension bland många andra renommerade investerare.

Genomförandet av nyemissionen innebär en utspädningseffekt om upp till cirka 8,47 procent av antalet aktier och upp till cirka 4,95 procent av antalet röster i Embracer Group

I samband med nyemissionen har de ursprungliga grundarna genomfört en försäljning av 9 084 703 befintliga B-aktier. Försäljningen har gjorts till samma pris som teckningskursen i nyemissionen.

Nyhetsbyrån Finwire