Emilshus förvärvar industrifastighet i Linköping för 67 mkr

Emilshus har förvärvat en fastighet i Lambohov i Linköping med nyproduktion av cirka 4 000 kvm lokaler för lätt industri. Ett 10-årigt hyresavtal avseende totala uthyrbara ytan har tecknats med Ionbond, ett bolag med högteknologisk produktion inom globala IHI Group. Årligt hyresvärde uppgår till 5 mkr. Säljare är Vasaparken.

Tillträde sker efter färdigställande, beräknat till halvårsskiftet 2024.

"Emilshus fortsätter att växa i Östergötland. Med lokaler för lätt industri och hyresavtal på lång kontraktstid passar fastigheten mycket väl in i bolagets portfölj”, kommenterar Jakob Fyrberg, VD för Emilshus.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

 

 

Om Emilshus
Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per den 31 mars 2023 till cirka 786 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 125 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på emilshus.com.