Emilshus tecknar nya hyresavtal i Vetlanda och Norrköping

Emilshus har tecknat nya hyresavtal i Vetlanda och Norrköping om totalt 3 400 kvm. Totalt årligt hyresvärde för hyresavtalen uppgår till 3,5 miljoner kronor och genomsnittlig avtalslängd är 6,4 år. 

Hemtex och Thansen har tecknat hyresavtal avseende externhandelslokaler i fastigheten Kolmilan 1 i Vetlanda om 612 kvm respektive 1 055 kvm. Hyresgästerna tillträder sina lokaler efter genomförda hyresgästanpassningar under första och tredje kvartalet 2024.

I logistikfastigheten Tråden 11 i Norrköping utökar Emilshus befintliga hyresgäst SoffaDirekt sina ytor med 1 764 kvm.

”Vi är glada över att ytterligare en befintlig hyresgäst väljer att utöka sina lokaler hos oss samtidigt som vi även välkomnar två nya hyresgäster till Nydala Handelsområde. Vi ser en fortsatt god efterfrågan på våra lokaler trots det utmanande konjunkturläget”, kommenterar Jakob Paljak, Operativ chef för Emilshus.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

Jakob Paljak, Operativ chef
E-post: jakob.paljak@emilshus.com
Telefon: 0739-35 93 43

 

Om Emilshus
Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per den 30 september 2023 till 794 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 127 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

 

Emilshus – Storgatan 10 – 352 31 Växjö – www.emilshus.com