Enviro stärker sitt kapital genom en kvittningsemission på 2,4 MSEK

Styrelsen har med stöd av stämmans bemyndigande beslutat att genomföra en riktad emission genom kvittning om 2 357 604 kronor och 3 180 000 aktier. Emissionen genomförs via en kvittning av ett lån utställt av Recall Capital Nordic AB och teckningskursen per aktie blir 0,7414 kr. Antal aktier i Bolaget uppgår efter kvittningsemissionen till 119 550 291 och aktiekapitalet kommer att öka med 127 200 kronor och kommer att uppgå till totalt 4 782 012 kronor. Utspädning efter emissionen är 3 procent. Emissionen genomförs enligt marknadsmässiga villkor.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733-14 97 00, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Scandinavian Enviro Systems AB Regnbågsgatan 8C 417 55 Göteborg info@envirosystems.se www.envirosystems.se Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl. 16.45 CET.

Enviro är ett miljöteknikföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se