Enviro stärker sitt kapital genom en kvittningsemission på 2,4 MSEK

Scandinavian Enviro Systems AB (publ (”Enviro” eller ”Bolaget”) stärker sin finansiella ställning via omsättning...