Eternali förlänger teckningsperioden

Styrelsen för Skogsaktiebolaget Eternali (”Eternali” eller ”Bolaget”) har beslutat att förlänga teckningsperioden i pågående emission till fredagen den 10 mars 2023.

Bakgrunden till förlängningen av teckningsperioden är att på begäran ge befintliga aktieägare samt nya investerare ytterligare tid att ta del av information om Bolagets verksamhet och erbjudande och på så sätt ge ytterligare tid för att delta i emissionen. 

Bolaget har genomfört ett antal träffar och presentationer vilka har genererat ett stort intresse. Möjlighet till ytterligare presentationer har efterfrågats och kommer att genomförs under den förlängda teckningsperioden.

Ny tidplan i korthet

Sista anmälningsdag: 10 mars 2023 kl 15:00
Offentliggörande av utfall: omkring 13 mars 2023

Notera särskilt att du endast anmäler deltagande i emissionen per brev, mail eller digitalt med BankID. Betalning sker senare till Eminovas bankgiro enligt instruktion på notan som skickas ut av Eminova Fondkommission.

För mer information kontakta:

Tim Carlsson, CFO
mob: +46 70 231 87 01
mail: 
tim.carlsson@eternali.se

Andreas Forssell, CEO
mob: +46 76 015 15 95
mail: 
andreas.forssell@eternali.se

Om Eternali
Eternali är ett skogsbolag med fokus att vara en aktör i den globala värdekedjan för snabbväxande träfiber som råvara. Vår vision är att skapa värde i den gröna omställningen. Eternali är verksamma med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Produktionen och den operativa verksamheten är placerad i norra Brasilien, med huvudkontor i Belém, Brasilien och operativ verksamhet i Urbano Santos, Brasilien. Eternali är ansluten till FN Global Compact och följer dess principer för ett ansvarsfullt företagande. För mer information besök Eternalis hemsida eternali.se.