Eternali tillförs 6,4 MSEK i övertecknad nyemission av units

Skogsaktiebolaget Eternali (publ) (”Eternali” eller ”Bolaget”) avslutade i fredags sin nyemission av units. Emissionen har preliminärt tecknats till 107%. Styrelsen avser att använda sig av övertilldelningsoptionen och samtliga som tecknat sig får tilldelning. Bolaget tillförs därmed 6,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

– Att emissionen övertecknades är glädjande och ett bevis på förtroendet som befintliga och nytillkomna aktieägare visar oss. Eternali befinner sig i ett väldigt spännande skede och vi arbetar nu fokuserat för att påbörja vår första leverans av eukalyptus till den globala marknaden och därmed bistå till den gröna omställningen, säger Andreas Forssell VD på Eternali.

Totalt tecknades 458 090 units till teckningskursen 14 kronor per unit, vilket tillför Bolaget 6,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Styrelsen har beslutat att använda övertilldelningsoptionen, varför samtliga som tecknat sig får tilldelning i emissionen. Arbetet med att sända ut avräkningsnotor har påbörjats och de sista notorna kommer att sändas ut de kommande dagarna.

I enlighet med styrelsens beslut den 24 januari 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 31 maj 2022, har Eternali genomfört nyemission av units. Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption i Bolaget där teckningskursen per unit var 14 kronor. Teckningsperioden sträckte sig från 25 januari till och med 31 mars. Teckningsoptionerna erhålles vederlagsfritt och varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 20 kronor under perioden 3 april – 29 december 2023.

Registrering av emissionen hos Bolagsverket sker snarast möjligt, varefter aktierna bokas ut till innehavarnas depåer eller vp-konton. Efter registreringen av emissionen ökar antalet aktier med 458 090 till 12 260 570 aktier och aktiekapitalet ökar med 22 905 kronor till 613 029 kronor.

I det fall samtliga teckningsoptioner som medföljer i unitemissionen utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget i ett senare skede att tillföras ytterligare 9,2 miljoner kronor och aktiekapitalet ökar då med ytterligare 22 905 kronor.

För mer information kontakta:
Tim Carlsson, CFO
mob: +46 70 231 87 01
mail: 
tim.carlsson@eternali.se

Andreas Forssell, CEO
mob: +46 76 015 15 95
mail: 
andreas.forssell@eternali.se

Om Eternali
Eternali är ett råvarubolag med fokus att vara en aktör i den globala värdekedjan för snabbväxande träfiber som råvara. Vår vision är att skapa värde i den gröna omställningen. Eternali är verksamma med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Produktionen och den operativa verksamheten är placerad i norra Brasilien, med huvudkontor i Belém, Brasilien och operativ verksamhet i Urbano Santos, Brasilien. Eternali är ansluten till FN Global Compact och följer dess principer för ett ansvarsfullt företagande. För mer information besök Eternalis hemsida eternali.se.