Eurocine Vaccines lämnar årsredovisning för räkenskapsåret 2019-07-01 – 2020-06-30

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) årsredovisning för det gångna räkenskapsåret finns nu tillgänglig på Eurocine Vaccines (www.eurocine-vaccines.com) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

Årsredovisningen för Eurocine Vaccines räkenskapsår 2019-07-01 – 2020-06-30 har publicerats och finns tillgänglig på www.eurocine-vaccines.com och www.spotlightstockmarket.com.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar vacciner med sin egen teknologiplattform Endocine™, vilka senare licensieras till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Utvecklingen sker i samarbete med andra bolag inom branschen. Teknologiplattformen Endocine™ kan också erbjudas till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer. Huvudkontoret ligger i Solna.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.