Flaggning i PEPTONIC medical AB

Genom den nyligen genomförda företrädesemissionen (”Företrädesemissionen”) i PEPTONIC medical AB (”Peptonic”) har både Maida Vale Capital AB och Vidarstiftelsen, uppåt respektive nedåt, passerat flaggningsgränsen om 15 procent.

Maida Vale Capital AB tecknade 161 600 724 aktier och äger efter Företrädesemissionen 161 600 724 aktier. Det motsvarar cirka 15,7 procent av totala antalet utestående aktier och röster i Peptonic. Maida Vale Capital AB ägde innan Företrädesemissionen inga aktier Peptonic.

Vidarstiftelsen tecknade 80 628 568 aktier och äger efter Företrädesemissionen 149 778 054 aktier. Det motsvarar cirka 14,6 procent av totala antalet utestående aktier och röster i Peptonic. Vidarstiftelsen ägde innan Företrädesemissionen 28,5 procent av totala antalet utestående aktier och röster i Peptonic. Vidarestiftelsens totala andel av antalet utestående aktier och röster i Peptonic har därmed minskat från 28,5 procent till 14,6 procent i och med Företrädesemissionen.

Erik Sundquist, VD

Telefon: + 46 722 49 90 43

E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical AB

Peptonic är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicinska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnors hälsa. Peptonic har delat upp sin verksamhet i två affärsområden: ”Medical Consumer” och ”Lifestyle Consumer”. Affärsområdet ”Medical Consumer” är baserat på kliniskt bevisad intim självvård och utgör bolagets huvudfokus och säljs under varumärket VagiVital. Affärsområdet ”Lifestyle Consumer” består av livsstilsprodukter med fokus på menstruation, sex och fertilitet och säljs under varumärket Lunette. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.