Flaggningsmeddelande i Enrad AB

Enrad AB (publ), meddelar idag att Almi Invests ägarandel har minskat i samband med den nyligen genomförda företrädesemissionen med anledning av att Almi Invest inte deltog i emissionen. Ägarandelen har därmed minskat från cirka 12,5 procent till 9,4 procent.

Almi Invests aktieägande i Enrad är fördelat på Almi Invest AB som äger 439 400 aktier vilket motsvarar drygt 6,3 procent och Almi Invest Västsverige AB som äger 212 100 aktier vilket utgör 3,1 procent av aktierna i Enrad AB.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se