Footway Group rapporterar Q2 2023

Footway Group rapporterar Q2 och förbereder en nyemission om ca 100 msek

  • Nettoomsättningen för Q2 var 239,8 (282,5) msek, negativt påverkad av den nordiska marknaden
  • Stabil tillväxt om 14% utanför Norden med en nettoomsättning på 61,7 (54,1) msek
  • Positivt rörelseresultat (EBITA) för Q2 om 1,6 (-26,6) msek
  • Lagervärdet har framgångsrikt reducerats till 436,6 (714,8) msek i enlighet med plan
  • Footway+ introducerades, en ny tjänst för e-handlare
  • Styrelsen förbereder en nyemission om ca 100 msek

Under kvartalet har Footway Group AB framgångsrikt minskat lager och reducerat skuldsättningen enligt plan. Samtidigt lanserades den nya plattformen Footway+, en 'operation-as-a-service'-plattform som används av bolagets 12 butiker. Footway+ erbjuder lager- och logistiktjänster till 24 marknader samt kundsupport på 18 olika språk. Plattformen har nu öppnats upp för e-handelsbutiker som inte ägs av Footway Group.

“Footway+, som introducerades i maj markerar ett betydande framsteg för oss. Tjänsten har utformats för att möta de specifika behoven hos mindre e-handlare, vilka uppskattas vara cirka 20 000 i Sverige. Vi erbjuder nu en lösning som paketerar och standardiserar hela orderflödet, inklusive kundsupport, under beteckningen Operations-as-a-Service (OaaS). Tjänsten möjliggör en attraktiv prissättning som underskrider traditionell 3PL, samtidigt som det tillåter e-handlare att snabbt expandera till 24 marknader. Med växande intresse från potentiella kunder förväntar vi oss att etablera fler samarbeten under årets andra halvår. Detta innovativa erbjudande är lätt att integrera och kräver ingen investering från e-handlare. Mer information finns tillgänglig på footwayplus.com”, säger Daniel Mühlbach, VD.

Bolagets likviditet pressas av snävare kreditvillkor från leverantörer i en redan svag marknad. Som en del av lösningen har bolaget minskat lagerbindningen med 128 msek under första halvåret – ett arbete som kommer fortsätta under resten av året. För att stärka bolagets finansiella ställning förbereds även en nyemission om ca 100 msek, vilken redan fått stöd från många av bolagets större ägare. Inga formella beslut har fattats men målsättningen är att färdigställa nyemissionen under tredje kvartalet och styrelsen avser lämna mer information kommande veckor.

"Trots marknadens utmaningar förblir vi optimistiska och proaktiva. Vårt fokus ligger på att stärka bolaget, vilket vi gör genom att minska lagerbindning och planera en nyemission – vilken redan har fått stöd från våra större ägare", säger Daniel Mühlbach, VD.

Delårsrapporten, i sin helhet, återfinns även på: footwayplus.com/investors

 

För ytterligare information:

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

Susanne Cederström, IR
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

Om Footway Group
Team Footway driver specialiserade butiker onliner. Vi vill skapa relevanta platser för mötet mellan kunder och tillverkare. Kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö tror vi kommer vara avgörande för framtidens produkter. Våra onlinebutiker (belapadel.com, brandosa.com, caliroots.com, footway.com, grandshoes.com, heppo.com, netlens.com, racketnow.com, runforest.com, thesolestory.com, sportamore.com och stayhard.com) finns idag på 24 marknader och har årligen över 1 miljon kunder och ca 800 varumärken.

Footway Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på footwayplus.com/investors.

Denna information är sådan som Footway Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EUnr 596/2014). Informationen lämnades genom VDs försorg, för offentliggörande den 13 juli 2023 08:00 CEST.