Footway Group offentliggör utfall i företrädesemissionen

Styrelsen för Footway Group AB (”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 3 februari 2022 med stöd av det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 14 juni 2021. Totalt tecknades 12 694 053 B-aktier, motsvarande cirka 85 procent av Företrädesemissionen. Bolaget tillförs därmed cirka 127 msek före emissionskostnader.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 22 april 2022 och det slutliga utfallet visar att nyemissionen tecknades till cirka 55 msek, motsvarande cirka 37 procent, med stöd av teckningsrätter och cirka 72 msek, motsvarande cirka 48 procent, utan stöd av teckningsrätter.

Tilldelning av B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen för Företrädesemissionen har skett i enlighet med de principer som anges prospekt för Företrädesemissionen som offentliggjordes den 31 mars 2022. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds till respektive tecknare. Tecknade B-aktier ska betalas i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan.

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 1 269 405,30 sek till sammanlagt 10 204 961,90 sek. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 12 694 053 till sammanlagt 102 049 619. Företrädesemissionen resulterar i en utspädning om cirka 12 procent av kapitalet och 6 procent av rösterna.

Handel med betald tecknad aktie (BTA) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske omkring vecka 18, 2022.

 

För ytterligare information:

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

Susanne Cederström
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

Om Footway Group
Team Footway driver specialiserade butiker online. Vi vill skapa relevanta platser för mötet mellan kunder och tillverkare. Kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö tror vi kommer vara avgörande för framtidens produkter. Våra onlinebutiker finns idag på 24 marknader och har årligen ca 2 miljoner kunder och ca 800 varumärken.

Footway Groups aktier är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på footway.com/se/investors

Informationen lämnades genom VDs försorg, för offentliggörande den 25 april 17:40 CEST.