Förestående ändring i Inhalation Sciences styrelse

Inhalation Sciences Sweden AB:s (publ) (”Inhalation Sciences” eller “Bolaget”) styrelseledamot Mårten Winge har idag meddelat sin avsikt att lämna Bolagets styrelse. Valberedningen föreslår att man inte ersätter Mårten med ny ledamot i styrelsen.

“Jag med hela styrelsen vill tacka Mårten för hans viktiga roll och bidrag i ISAB’s styrelse under de senaste två åren. Givet var bolaget befinner sig idag, med en mycket tydlig och utstakad strategi inför 2023 och 2024, så gör vi bedömningen att Mårtens roll i nuläget inte kommer att behöva ersättas.” säger Daniel Spasic, styrelseordförande i Inhalation Sciences.

“ISAB har skaffat sig en stark position som jag är övertygad om att den nuvarande ledningen kommer utnyttja på bästa tänkbara sätt för att framgångsrikt genomföra bolagets planer. Det är med tillförsikt jag lämnar uppdraget i ISAB’s styrelse för att frigöra tid för andra kommersiella och privata engagemang.” säger Mårten Winge.

För mer information, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labbinstrument, PreciseInhale® och DissolvIt® möjliggör för forskare inom läkemedelsindustrin att i tidig utvecklingsfas kunna ta avgörande beslut angående läkemedelskandidater, vilket sparar tid och resurser för R&D avdelningar, samt möjliggör det för akademiska institutioner att karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari, kl. 10.00 CET.