Företrädesemission i iApotek Int AB registrerad hos Bolagsverket

Stockholm 2018-12-05

Bolagsverket har nu registrerat den företrädesemission som beslutades av styrelsen i iApotek Int AB med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 8 juni 2018. Sista dag för handel med BTA är 10 december och stoppdag är satt till den 12 december. De nyemitterade aktierna beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 14 december 2018.

Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i iApotek Int AB till 14 767 169 aktier och aktiekapitalet uppgår till 1 476 716,9 kronor.

För mer information, kontakta bolaget på:
VD Christian Kronegård
Telefon: +46-8 – 121 485 39
ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se

iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.