Första dag för handel i Diagonal Bio AB senarelagd på grund av förlängda handläggningstider hos Bolagsverket

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) meddelar idag att första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market på nytt behöver senareläggas. Senareläggningen förorsakas av Bolagsverkets förlängda handläggningstider, vilka medfört att Bolagets nyemission ej registrerats i enlighet med ursprunglig plan. Med anledning av att registrering ännu ej skett har aktier inte kunnat bokas ut till tecknarna i nyemissionen, varför handel ej kan startas. Eftersom myndigheten i dagsläget inte har möjlighet att ge besked om när registrering kommer att ske ber Bolaget om att senare – när mer tydlighet finns – få återkomma till marknaden om när handel i aktien kan inledas.

VD Jack Egelund Madsen kommenterar
”Vi är givetvis ivriga att inleda handeln i Diagonals aktier på Nasdaq First North Growth Market, då detta är en milstolpe vi sett framemot under hela noteringsprocessen. Vi vet även att tecknarna i emissionen ser framemot att ha handlingsbara aktier och jag vill att alla ska veta att vi gör allt i vår makt för att detta ska ske så snart som möjligt, även om vi ligger i händerna på myndigheten. Vi inväntar Bolagsverkets återkoppling och återkommer med besked så snart sådant finns att ge.”

För mer information om noteringen, vänligen kontakta
Sedermera Fondkommission 
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10 
E-post: info@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

För mer information om Diagonal Bio, vänligen kontakta
Jack Egelund Madsen, VD
Telefon: +46 (0) 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalpharma.com 

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolaget grundades med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar.