Fullt fokus på kärnverksamheten med starkt stöd från ägarna

Styrelsen för ChromoGenics AB ser mycket positivt på aktieägarnas beslut att avvisa det offentliga uppköpserbjudandet från TopRight Nordic AB.

Styrelsen konstaterar att aktieägarna tydligt ställer sig bakom den befintliga strategin med tillväxt i egen regi.

ChromoGenics har under det senaste året trimmat in sputtringsprocessen i den nya fabriken i Uppsala och kunde efter mycket positiva testresultat också berätta om produktionsstart under våren. I juni installerades de första dynamiska glasen laminerade med film producerad i Uppsala. Bolagets fokus ligger närmast på att öka produktionstakten och att leverera dynamiska glas till både befintliga och nya kunder.

I augusti tillträder Fredrik Fränding som ny vd. Med sin gedigna ledarerfarenhet av både stora och mindre verksamheter i olika faser och länder, ska han leda bolaget i kommande industrialiserings- och internationaliseringsfas. ChromoGenics rekryterar också flera nya medarbetare till produktionen för att kunna skala upp verksamheten. 

Kontakt:
Johan Hedin, Styrelseordförande
Tel: +46(0)70 211 08 56
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com

http://www.chromogenics.com

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter. Bolagets produkt ConverLight® Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt och solvärmeblockering och bidrar därigenom till att sänka kostnaderna för kyla. ConverLight® Dynamic bygger på en patenterad lösning där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. ChromoGenics erbjuder därtill statiska glas, ConverLight® Static, och fasadglaslösningen ConverLight® Energy. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017 och har levererat glasteknologi till flertalet stora fastighetsbolag.

ChromoGenics härstammar från världsledande forskning inom Ångström­laboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning i Uppsala har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00.