Första dag för handel i SHT Smart High-Tech

Idag är första dag för handel i SHT Smart High-Tech AB som är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget utvecklar och producerar nanobaserad grafenförstärkt material, s.k. termiskt gränssnittsmaterial.

SHT Smart High-Tech AB är ett teknikbolag som utvecklar och tillverkar nanobaserad grafenförstärkt material, s.k. termiskt gränssnittsmaterial. Bolagets affärsidé är att utveckla och sälja lösningar av högpresterande grafenförstärkt material och tillhörande process know-how för kylning av elektronik, kraftmoduler, lysdioder och andra värmekänsliga och värmeintensiva produkter. Kunderna återfinns globalt inom exempelvis telekom-, dator- och fordonsbranschen. SHT:s vision är att bli globalt ledande leverantörerna i världen av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle.

”Vi tackar alla aktieintresserade och nya aktieägare som deltog i emissionen som blev övertecknat med 360%. Noteringen möjliggör målsättningen att expandera verksamheten med automation och försäljningsorganisation för att nå den globala elektronikmarknaden inom bland annat telekom, grafikkort, processorer, fordonsindustrin. SHT Smart High-Tech AB har en spännande teknologi, produktportfölj och ett starkt forskningsteam inom grafen. Tillsammans skall vi kommersialisera produkterna för att bygga bolag och skapa aktieägarvärden,” kommenterar Thien Laubeck, VD, SHT Smart High-Tech AB.

”Idag inleds handeln i SHT Smart High-Tech AB som är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget har en patenterad grafenförstärkt tillverkningsteknologi och det ska bli spännande att följa deras tillväxtresa – varmt välkomna till Spotlight!”, säger Carl-Henrik Nordberg, Head of Listing, Spotlight.

Presskontakt
Anders Eriksson, Marknadsplatschef Spotlight
+46 79 006 65 66, ae@spotlightstockmarket.com

OM SPOTLIGHT

Spotlight är marknadsplatsen där investerare och tillväxtbolag möts. Hos oss är det enklare och tryggare för bolagen att vara noterade. Vi erbjuder en helhetslösning som ökar synligheten för våra bolag genom unika mediesamarbeten. Investerare får genom Spotlight möjlighet att bli delägare i cirka 160 tillväxtbolag i olika branscher från flera länder, däribland bolag som Bahnhof, Freetrailer och Synthetic MR.

spotlightstockmarket.com