Fractal Gaming Group sätter teckningskursen till 41 kronor per aktie i nyintroduktion på First North

Fractal Gaming Group publicerar nu sitt prospekt inför notering på Nasdaq First North Premier
Growth Market. Fractal är en aktör inom premiumsegmentet av PC gaming-produkter.

Teckningskursen har satts till 41 kronor per aktie, vilket motsvarar ett värde på 1 194 miljoner kronor för samtliga utestående aktier i bolaget.

Erbjudandet omfattar 11,67 miljoner aktier, vilket motsvarar ett värde på 478 miljoner kronor som säljs av de huvudägaren Litorina IV och ett fåtal andra aktieägare. Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare 1,75 miljoner befintliga aktier. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen omfattar erbjudandet ett värde på 550 miljoner kronor.

Ankarinvesterare är Tin Fonder, Ernström Finans, Handelsbanken Fonder på uppdrag av
Microcap Sverige, Enter Småbolagsfond och LMK Venture Partners som har åtagit sig att tillsammans teckna aktier för 270 miljoner kronor.

Anmälningstiden pågår från 3 februari till 10 februari för både allmänheten och institutionella investerare. Första handelsdag på First North blir den 11 februari.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire