Guideline Geo lanserar ABEM WalkTEM 2 – En ny effektiv lösning för bland annat grundvattenprospektering

ABEM WalkTEM 2 är ett snabbt och precist instrument som ger resistivitetsresultat direkt i fält. ABEM WalkTEM 2 är utvecklad för effektiv prospektering, kartläggning och övervakning av grundvatten- och mineraltillgångar samt miljöproblem i mark som t.ex. grundvattenföroreningar. Systemet är skalbart med en modulär hårdvara som gör det möjligt att skräddarsy och utöka instrumentets funktioner och prestanda efter kundens behov över tid.

ABEM WalkTEM 2 är uppföljaren till det populära instrumentet ABEM WalkTEM och lanseras nu med flertalet förbättrade egenskaper som både förenklar användandet och möjliggör mer effektiva och precisa undersökningar.

– Vi är väldigt stolta över att nu kunna erbjuda våra kunder den helt nyutvecklade ABEM WalkTEM 2. Vi har genom hela utvecklingsarbetet haft användaren i fokus vilket resulterat i en lösning som både är flexibel, användarvänlig och möjliggör effektiva undersökningar inom prospektering, kartläggning och övervakning av grundvattentillgångar, mineraltillgångar och miljörelaterade problem i mark. Tillämpningar som både adresserar relevanta globala omvärldsproblem och som möter en stark efterfrågan inom flera marknadsområden där vi kan hjälpa till och skapa värde, säger Anders Abrahamsson, CTO Guideline Geo. 

   

Mer information om ABEM WalkTEM 2 finns på www.guidelinegeo.com  

För ytterligare information kontakta:  

Anders Abrahamsson, CTO, Guideline Geo AB (publ), tel. +46 72 234 77 31 

anders.abrahamsson@guidelinegeo.com

Mikael Nolborg, VD Guideline Geo AB (publ), tel. +46 708 36 99 00.  

www.guidelinegeo.com  

Guideline Geo (GGEO) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 8 121 576 90.

Guideline Geo AB (publ) är världsledande inom området geofysik. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning. I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.