Guideline Geo AB (publ) ansöker om listning på Nasdaq First North samt avnotering från NGM Main Regulated

Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM Main Regulated, meddelar att bolaget avser att ansöka om en listning av aktien på Nasdaq First North Growth Market. Processen inleds omgående och beräknas vara slutförd inom 2 månader. Besked om första handelsdag på First North kommer att meddelas via pressmeddelande så snart datum har fastställts.

Guideline Geo AB (publ) är sedan 2005 noterat på NGM Main Regulated (tidigare NGM Equity), en reglerad marknadsplats för aktiehandel. Styrelsen har nu beslutat att ansöka om en listning på handelsplattformen Nasdaq First North Growth Market, en MTF (Multilateral Trading Facility), vilket också innebär att Bolaget ansöker om avnotering från NGM Main Regulated.

En listning på First North innebär att bolagets aktier kommer att handlas på en marknadsplats med avsevärt fler bolag, en betydligt större handel och en marknadsplats med bolag vilka bedöms vara mer i linje med Guideline Geos storlek. Avsikten är att aktien skall nå en större publik och därmed få en ökad exponering med en större handelsvolym i aktien till följd. En listning på First North ställer något lägre krav på bolagets administration vilket även kommer att kunna medföra effektiviseringsvinster för bolaget. Bolaget har ej för avsikt att ge något avkall på kvalitén i eller den nivå av information och ekonomisk rapportering till aktieägarna som sker idag.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Nolborg, VD, Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 836 99 00.

www.guidelinegeo.com

Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2020 kl. 10:00 CET.

Guideline Geo AB  (publ) är världsledande inom området geofysik. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning.  I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Main Regulated.