Guideline Geo AB (publ) har förnyat sitt avtal att vara agent för Reutech Radar Systems på den nordamerikanska marknaden

(NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ) har förnyat sitt avtal att sälja radarsäkerhetslösningar för gruvor på den nordamerikanska marknaden.

Guideline Geo har förnyat sitt avtal att vara agent och lokal tjänsteleverantör för Reutech Radar Systems på den nordamerikanska marknaden avseende säkerhetslösningar för gruvor. Det tidigare avtalet ingicks 2011.

Genom detta avtal kommer den nordamerikanska verksamheten att fortsätta att bygga på sin existerande framgångsrika agent- och serviceaffär, samtidigt som det kan ge ytterligare synergier och samarbeten mellan de bägge bolagen avseende andra områden, såväl geografiska områden, som gemensamma projekt“, säger vd Mikael Nolborg.

  

För ytterligare information kontakta:
Mikael Nolborg, VD Guideline Geo AB (publ), tel. +46 708 36 99 00
Mats Lundin, CFO Guideline Geo AB (publ), tel. +46 766 77 03 14
E-post: info@guidelinegeo.com
www.guidelinegeo.com

Guideline Geo AB  (publ) är världsledande inom området geofysik. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning.  I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Equity.