Guideline Geo AB (publ) utvidgar markradarerbjudandet genom att bli enda globala distributören för mjukvaran GPR-SLICE

(NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ) har tecknat avtal med Geophysical Archaeometry Laboratory Inc. gällande distribution av mjukvaran GPR-SLICE för markradarområdet (GPR).

GPR-SLICE är en visualiseringsmjukvara som är utvecklad av Geophysical Archaeometry för primärt avancerad analys av broar och vägar, samt även för analys vid arkeologiska tillämpningar. Den flerdimensionella kartläggningen i 2D/3D av konstruktionens beskaffenhet ger ett effektivt beslutsunderlag för beslutsfattare, vilket för slutkunden skapar stora potentiella kostnadsbesparingar, exempelvis genom en utökad förståelse om en underhållsåtgärd av infrastruktur behöver sättas in omedelbart, eller om åtgärd kan vänta. Vid arkeologisk kartläggning eller utgrävning ger det beslutsfattaren en väldigt bra förståelse för vad man ska prioritera i nästa steg, och hur man bör gå tillväga för att inte orsaka onödiga skador.

Försäljning av GPR-SLICE kommer att ske via Guideline Geos globala distributörs- och direktförsäljningskanaler.

GPR-SLICE innebär ett strategiskt komplement till Guideline Geos markradarerbjudande. Genom att visualisera avancerad geofysisk information för primärt två specifika tillämpningar som infrastrukturunderhåll och arkeologi, skapar vi ännu bättre förutsättningar för våra kunder vilket leder till nya kommersiella möjligheter i vårt erbjudande. Det handlar om att föra samman våra instrument med avancerad mjukvara i tillämpningar som skapar mervärde för kunden, säger vd Mikael Nolborg.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Nolborg, VD Guideline Geo AB (publ), tel. +46 708 36 99 00
Mats Lundin, CFO Guideline Geo AB (publ), tel. +46 766 77 03 14
E-post: info@guidelinegeo.com
www.guidelinegeo.com

Guideline Geo AB  (publ) är världsledande inom området geofysik. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning.  I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Equity.