Guideline Geo vinner upphandling och får större order från myndighet i Dominikanska republiken till ett värde av 2,2 MSEK

Guideline Geo har vunnit en internationell upphandling och mottagit en större order från jordbruksministeriet i Dominikanska republiken gällande bolagets resistivitetslösningar, som kunden kommer att nyttja för att prospektera och kartlägga grundvattentillgångar, till ett sammanlagt ordervärde av 2,2 MSEK.

Ordern som består av bolagets avancerade resistivitetslösningar, däribland ABEM Terrameter LS2, har ett totalt värde på 2,2 MSEK och kommer att levereras under fjärde kvartalet 2020. Kunden, jordbruksministeriet i Dominikanska republiken, avser använda lösningen för att prospektera och kartlägga grundvattentillgångar och därigenom säkra förbättrad tillgång.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Nolborg, vd Guideline Geo AB (publ), tel. +46 708 36 99 00.

www.guidelinegeo.com

Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2020 kl. 18:00 CET.

Guideline Geo (GGEO) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Guideline Geo AB (publ) är världsledande inom området geofysik. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning. I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

.