#20-11 Beslut om avnotering av aktierna i Guideline Geo AB från NGM Main Regulated Equity

Guideline Geo AB (”Bolaget”) offenliggjorde den 15 april 2020 att man avsåg att byta handelsplats från NGM Main Regulated Equity till Nasdaq First North Growth Market. NGM-börsen har nu erhållit och behandlat Bolagets ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handeln med Bolagets aktier på NGM Main Regulated Equity ska vara den 21 augusti 2020.

Enligt punkt 2.1 i Regler för emittenter vars finansiella instrument är upptagna till handel på Main Regulated (”Regelverket”) kan NGM-börsen fatta beslut om placering av ett bolags aktier under observation om bolaget ansökt om avnotering. Mot bakgrund av detta placeras Bolagets aktier under observation med omedelbar verkan till och med dess sista dag för handel.

Information om instrument som ska avnoteras:

Listningsnamn: Guideline Geo
Kortnamn: GGEO
ISIN-kod: SE0005562014
CFI-kod: ESVUFR FISN-kod: GUIDELINEG/SH
Instrument-id: 20E
Sista dag för handel: 2020-08-21
Marknad: XNGM
Segment: EQST

 

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.