Guideline Geo AB (publ) ingår 10 årigt hyresavtal med SGU som inkluderar utbyggnation av befintligt nationellt borrkärnearkiv

(NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ) noterat på NGM-Equity, har tecknat avtal med SGU (Sveriges Geologiska Undersökningar) om att bygga ut det befintliga nationella borrkärne-arkivet i Malå, samt att under 10 år hyra ut befintligt borrkärnearkiv och utbyggnation.

Guideline Geo äger fastigheter i Malå som till del nyttjas för produktion och administration, och till del hyrs ut till SGU. Lokalerna som SGU hyr består av kontor och nationellt borrkärnearkiv. SGU’s nationella borrkärnearkiv i Malå har en samling av mer än 3 miljoner meter borrkärnor från mer än 17 000 borrhål från hela Sverige och är därmed det största borrkärnearkivet i Europa. I arkivet finns rum för kärnkartering och provtagning. Borrkärnearkivet är idag drygt 6 000 kvm och kommer efter utbyggnationen att uppgå till drygt 10 000 kvm.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Nolborg, VD Guideline Geo AB (publ), tel. +46 708 36 99 00
Mats Lundin, CFO Guideline Geo AB (publ), tel. +46 766 77 03 14
E-post: info@guidelinegeo.com
www.guidelinegeo.com

Guideline Geo AB  (publ) är världsledande inom området geofysik. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning.  I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Equity.