Guideline Geo AB (publ) utvidgar markradarerbjudandet genom att bli enda globala distributören för mjukvaran GPR-SLICE

(NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ) har tecknat avtal med Geophysical Archaeometry Laboratory Inc....