Freetrailer Group A/S avslutar 2019 med fina resultat – tillväxt på alla tre marknader, expansion till Tyskland och ny VD

Sedan börsnoteringen sommaren 2018 har Freetrailer Group A/S arbetat med att utforma och genomföra den tillväxtplan som kapitalanskaffningen möjliggjorde. Det riktade arbetet med fokus på befintliga såväl som nya marknader har gett solida resultat under de senaste sex månaderna och visar på styrkan i koncernens tillväxtstrategi.

I Norge har insatserna haft en betydande effekt på Freetrailer-konceptets spridning. 

Antalet släpvagnar har vuxit med 47 % under det senaste året och det totala antalet uthyrningar har ökat med 77 % jämfört med samma period föregående år. 

Den enorma tillväxten kan delvis tillskrivas avtalsförlängningen och utvidgningen av samarbetet med IKEA. Dessutom kunde Freetrailer Group A/S lägga till ytterligare en samarbetspartner i Norge då ett strategiskt samarbete med City Self-Storage ingicks i december 2018. Under de första fem månaderna av räkenskapsåret 19/20 ökade det totala antalet uthyrningar i Norge med så mycket som 80 %. 

I Sverige har fokus legat på att ingå nya samarbetsavtal där bl.a. ICA-koncernen, 24Storage och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har tagit till sig Freetrailers koncept. 

I Sverige ses också en betydande ökning av antalet släpvagnar som det senaste året har ökat med 36 %. Samtidigt har antalet uthyrningar under de första fem månaderna av räkenskapsåret 19/20 ökat med 40 %. Nu, vid utgången av 2019, har Freetrailer Group A/S ca 420 släpvagnar i Sverige. 

I Danmark ses också fortsatta framgångar och antalet släpvagnar har ökat med 13 % under det senaste året, vilket är en mycket bra tillväxt på en marknad där Freetrailer har sin största spridning. Under de första fem månaderna av räkenskapsåret 19/20 har antalet uthyrningar dessutom ökat med 20 % jämfört med samma period föregående år, vilket kan tillskrivas den ökade användningen av Freetrailers elektroniska låssystem Freelock. 

Efterfrågan och det stora intresset från både slutanvändare och samarbetspartner visar att potentialen på den skandinaviska marknaden är fortsatt stor. I synnerhet på den svenska marknaden, som är nästan dubbelt så stor som den danska med sina ca 10 miljoner invånare, har Freetrailer höga förväntningar på den fortsatta tillväxten. 

”Med de uppnådda resultaten finns det anledning att vara optimistiska och Freetrailer håller fast vid förväntningarna på en intäktsökning på 20 % för räkenskapsåret 19/20 på 42 miljoner danska kronor. På samma sätt håller vi fast vid förväntningarna på att årets resultat före skatt uppgår till 3,25 miljoner danska kronor”, säger koncern-vd Philip Filipsen. 

Freetrailers förväntningar inför 2020/21 

”Inom den närmsta framtiden kommer vi fortsatt att fokusera på att effektivisera och utveckla vår affärsmodell i syfte att få företaget att växa ytterligare i Skandinavien såväl som internationellt. Vi gör detta genom att fokusera till 100 % på våra försäljnings- och marknadsföringsinsatser samtidigt som vi kontinuerligt stärker och vidareutvecklar vår digitala plattform. Vi förväntar oss att dessa ansträngningar hjälper oss att nå nästa steg i våra tillväxtambitioner. Under 20/21 räknar vi med att vår omsättning kommer att öka med ytterligare 40 % till 59 miljoner danska kronor och att resultatet före skatt uppgår till 9,4 miljoner danska kronor”, säger Philip Filipsen. 

”Freetrailers tillväxtförväntningar för resten av 19/20 och för det kommande räkenskapsåret 20/21 är baserade på våra strategiska initiativ såsom vårt inträde på den europeiska marknaden vilket tillkännagavs tidigare i år” tillägger styrelseordförande Mikael Bartroff. 

Viktiga händelser för Freetrailer Group A/S 2019 

Den 15 januari 2019 

Stormarknadskedjan Bilka utökar antalet släpvagnar med 43 % och förlänger samarbetsavtalet med 4 år 

Den 4 april 2019 

Freetrailers app nomineras till E-handelspriset i kategorin Årets bästa app och tilldelades en andra plats av Dansk internethandel (FDIH) 

Den 2 maj 2019 

Freetrailer meddelar 13 nya partneravtal i Sverige och att antalet svenska samarbetspartner nu nästan tredubblats. I de nya partneravtalen inkluderas bl.a. ICA Maxi, Riksbyggen, Mio Möbler, Caparol, Mekonomen och IKEA Pick Up Point. 

Den 3 juni 2019 

Freetrailer sluter ett treårigt avtal med den svenska detaljhandelskedjan Järnia Outlet 

Den 8 juli 2019 

Nytt internationellt samarbete med teknikföretaget Nüwiel innebär att Freetrailer Group A/S kan inkludera Nüwiels el-cykelkärror i sin produktportfölj 

Den 18 oktober 2019 

Ett nytt spännande samarbete med den svenska tillväxtkometen 24Storage ingås 

Den 21 november 2019 

Freetrailer Group A/S utökar samarbetet med ICA MAXI och inkluderar samtidigt ICA Kvantum i partneravtalet 

Den 29 november 2019 

Freetrailer avlägger kvartalsrapport för första kvartalet 19/20 och kan rapportera om en betydande tillväxt i omsättning och resultat, vilket visar en positiv utveckling på 22 % respektive 80 % 

Den 29 november 2019 

I samband med offentliggörandet av kvartalsrapporten för första kvartalet 19/20 tillkännagav Freetrailer även förändringen i ledningen, där företagets ekonomichef tillträdde rollen som koncern-vd.

Detta är en del av koncernens internationaliseringsstrategi, där Freetrailers grundare och före detta VD, Allan Sønderskov Darré tilträtt som nyckelperson för Freetrailer Future.  

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, VD 
e-post: pf@freetrailer.com 
Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat år 2004, med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, Pelican och Bilka för att nämna några. 
Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 2,5 millioner människor använt sig av Freetrailers tjänst.

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 40 samarbetspartner
Över 250 avhämtningsplatser
Över 1 500 släpvagnar

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market.
Ticker code: FREETR