Future Gaming Group publicerar bolagsbeskrivning i samband med notering av obligation på Nasdaq First North Bond Market

Nasdaq Stockholm AB har idag godkänt Future Gaming Group International AB:s (”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets obligation på Nasdaq First North Bond Market i Stockholm.  Handel i obligationen planeras påbörjas den 7 december 2018. I samband med detta publicerar Bolaget en bolagsbeskrivning i enlighet med Nasdaq First North Bond Markets noteringskrav. Bolagsbeskrivningen med fullständiga obligationsvillkor finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Stockholm den 6 december 2018
Future Gaming Group International AB (publ)  

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2018.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom onlinespel och lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance, Unlimited Media och Viistek Media samt spelsajterna SverigeKronan.com och SuomiVegas.com.