Information från Oden Control AB avseende avnoteringen

Information till aktieägare om läget efter avnoteringen och hur Oden Control AB ska agera.

Oden Control AB kommer att bli ett publikt onoterat bolag tillsvidare.

Oden Control har varit noterat bolag i snart 20 år med lång erfarenhet av att rapportera till aktieägarna. Vi har för avsikt att rapportera på samma nivå även som onoterat samt att verka för att handel i aktien framgent kommer vara möjlig.

Styrelsen ser ljust på framtiden och råder att inte sälja sina aktier i panik.

Vi planerar att ha informationsmöte eller bolagstämma som ska ge information om aktieförmedling och om företagets framtid

Styrelsen i Oden Control AB

Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

15533 Nykvarn

Tel: 08 7677657

harri.porttila@odencontrol.se

www.odencontrol.se