Genetic Analysis AS godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Genetic Analysis AS (publ) (”Bolaget”) är ett diagnostikbolag baserat i Norge. Bolaget har mer än tio års erfarenhet inom forskning och produktutveckling inom diagnostik av det mänskliga mikrobiomet. GA-map®-plattformen är baserad på en förutbestämd målmultiplexmetod som är specialiserad för att analysera ett stort antal bakterier i en reaktion. Testresultaten genereras genom att använda den kliniskt validerade GA-map®-algoritmen, vilken möjliggör att provresultatet genereras direkt utan behov av ytterligare bioinformatikarbete. Nu gör Bolaget en emission inför notering för att fortsätta sin expansion med fokus på kommersialisering och upp skalning al hela verksamheten.

Genetic Analysis affärsmodell är att utveckla, dokumentera, tillverka och marknadsföra IVD-produkter (In vitro-diagnostik) i enlighet med gällande lagkrav genom Bolagets egen värdekedja. Bolagets värdekedja består av In-house-utveckling och tillverkning, försäljning av reagenssatser och mjukvara till laboratorier, och försäljning av tjänster från Bolagets servicelaboratorium i Oslo. 

Bolagets produkt GA-map® Dysbios-test lanseras för närvarande till molekylära laboratorier i EU och USA för rutinapplikationer och kliniska studier. Bolaget genomför nu en tillväxtplan med fokus på att kraftigt utöka kommersialiseringen av den nuvarande produktportföljen inom IBS/IBD för att placera GA-map®-test som ett standardförfarande, innan behandling, för att identifiera patientens behov i ett tidigt stadium.

 

Genetic Analysis planerar att kommersialisera Bolagets diagnostiska plattform globalt genom tredje part och försäljning från Genetic Analysis egna service-laboratorium.

 

Ronny Hermansen, VD för Genetic Analysis, kommenterar 

“Genetic Analysis GA-map® enables cost-efficient and reliable mapping and profiling of gut microbiota via In Vitro Diagnostics (IVD) testing. Genetic Analysis is currently the only company globally that offers a patented and CE-marked standardized testing platform for microbiome analysis, the GA-map® Dysbiosis Test. GA has initiated an ambitious growth plan to rapidly grow the business over the next few years in the EU and US. We have proven our existing business model to molecular labs, and the Company is now ready, with the CE-marked GA-map®, to be commercialized in the current market for microbiota testing as well as to enter the market for companion diagnostics, where the test will be performed in combination with microbiota altering drugs. The growth plan will expand the commercialization through carefully selected distributors for vast expansion and strategic direct sales of the current product portfolio within Irritable Bowel Syndrome (IBS) and Inflammatory Bowel Disease (IBD). Based on the competitive advantages that a standardized diagnostic platform will have in the microbiota field, compared to the current research-based tools, and the huge number of potential patients, we assess that the market for GA’s technology is significant.”

Erbjudandet 
Teckningstiden i bolagets kommande nyemission av units om cirka 60,1 MNOK inleds den 30 augusti 2021 och avslutas den 13 september 2021. Genetic Analysis har på förhand skriftligen avtalat om cirka 48 MNOK av nyemissionen genom teckningsförbindelser. Erbjudandet består av upp till 7 700 000 aktier och totalt upp till 4 620 000 teckningsoptioner av serie TO 1 och totalt upp till 5 390 000 teckningsoptioner av serie TO 2. Vid fulltecknad nyemission tillförs Genetic Analysis totalt cirka 60,1 MNOK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 5,5 MNOK. Den lägsta gränsen för emissionen uppgår till 40 560 000 NOK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 67 procent av erbjudandet. 
 
Notering på Spotlight Stock Market 
Genetic Analysis  AS har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst cirka 67 procent av emissionen (motsvarande 40 560 000 NOK) tecknas och Spotlights spridningskrav om 300 aktieägare uppfyllas. 
   
Erbjudandet i sammandrag 
 
Kortnamn: GEAN 
ISIN: NO0010692130 
Teckningsperiod: 30 augusti – 13 september 2021 
Teckningspost: Minsta teckningspost är 70 units (motsvarande 5 460 NOK) 
Teckningskurs: 78 NOK per unit (7,8 NOK per aktie). 
Units: En unit innehåller 10 aktier, 6 teckningsoption av serie TO1 samt 7 teckningsoptioner av serie TO2.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar lägst 40 560 000 NOK och högst 60 100 000 NOK, före emissionskostnader. Vid full teckning kommer 7 700 000 aktier att emitteras. Om samtliga i den erbjudna uniten ingående teckningsoptioner utnyttjas kommer ytterligare 10 010 000 aktier att emitteras. 
Första dag för handel: Första dag för handel är beräknad att bli den 1 oktober 2021. 
Värdering (pre-money): Cirka 134,3 MNOK. 
  
 
Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com. 
  
För mer information, vänligen kontakta: 
Carl-Henrik Nordberg
Head of Listing, Spotlight Stock Market 
+46 8 511 68 008 
listing@spotlightstockmarket.com