Heimstaden överväger att emittera obligationer

Fastighetsbolaget Heimstaden har uppdragit åt Nordea Bank och Swedbank att i egenskap av joint bookrunners arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera seniora icke-säkerställda obligationer denominerade i svenska kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Möten med investerare kommer att genomföras med start den 6 oktober 2020, varefter en emission av obligationer med löptiderna 3,25 år och/eller 5 år förväntas, förbehållet rådande marknadsförhållanden. Likviden från den planerade emissionen är tänkt att användas för löpande verksamhet samt för att stärka bolagets kapacitet och flexibilitet inför framtida investeringar.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire