Henrik Teiwik utsedd till ny VD och koncernchef för Handicare Group AB

Styrelsen för Handicare Group AB meddelar idag att den utsett Henrik Teiwik till ny VD och koncernchef. Henrik är för närvarande affärsområdeschef för Construction Equipment samt Rental på Alimak Group AB, och kommer att tillträda rollen under det första kvartalet 2021.

”Vi är glada över att kunna presentera Henrik Teiwik som ny VD och koncernchef för Handicare. Vi har under året etablerat en mer fokuserad och effektiv organisation genom en strategisk översyn och The Lift Up Program, vilket lagt en stabil grund för långsiktig och lönsam tillväxt inom affärsområdet Accessibility. Vi är övertygade om att Henrik, med sin strategiska förmåga och tydligt resultatinriktade profil samt gedigna erfarenhet från en internationell organisation, har den kompetens och bakgrund som krävs för att leda bolaget när det nu går in i nästa fas”, säger Lars Marcher, styrelseordförande i Handicare.

Henrik Teiwik, född 1980, är ​​för närvarande chef för affärsområdena Construction Equipment samt Rental på Alimak Group AB, en befattning han haft sedan 2015. Henrik har varit en del av Alimak sedan år 2013, och var dessförinnan Associate Principal på McKinsey & Company med särskild inriktning på strategi, corporate finance och organisationsfrågor. Han har en masterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

“Jag är stolt över att nu bli en del av Handicare, en global marknadsledare som varje dag gör stor skillnad i många människors liv tack vare sina lösningar. Mitt fokus framöver kommer vara att se till att Handicare drar fördel av hela sin konkurrenskraft och de starka underliggande tillväxtfaktorer som kännetecknar marknaden för Accessibility. Jag ser fram emot att få kliva på bolagets spännande resa och att tillsammans med teamet stärka Handicares position ytterligare”, säger Henrik Teiwik.

Johan Ek, tillförordnad VD och koncernchef för Handicare sedan april 2020, kommer efter att ha lämnat över ansvaret till Henrik Teiwik att kvarstå i sin nuvarande roll som styrelseledamot i Handicare.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Marcher, styrelseordförande

Telefon: +45 5136 2490
 

Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 oktober kl. 13.00 CEST.

 

Om Handicare

Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör med försäljning i över 40 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fyra platser i Nordamerika, Asien och Europa. Under tolvmånadersperioden fram till juni 2020 uppgick intäkterna till 214 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 5.1%. Antalet medarbetare uppgick till 850 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.