Kommuniké från extra bolagsstämma i Handicare Group AB

Vid dagens extra bolagsstämma beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 0,07 euro per aktie.

Som avstämningsdag fastställdes den 9 december 2020. Utbetalning beräknas ske den 16 december 2020.

Med stöd av tillfälliga lagregler med anledning av COVID-19 hölls stämman genom poströstning utan fysisk närvaro av aktieägare.

Protokoll från den extra bolagsstämman läggs ut på bolagets hemsida, www.handicaregroup.com, inom två veckor.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Pernilla Lindén, CFO, +46 708 775 832

 

Om Handicare
Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör med försäljning i ett 40-tal länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fyra platser i Nordamerika, Asien och Europa. Under tolvmånadersperioden fram till september 2020 uppgick intäkterna till 208 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 6,3%. Antalet medarbetare uppgick till cirka 900 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.