Pernilla Lindén lämnar sin roll som CFO för Handicare Group AB

Handicare Group meddelar idag att Pernilla Lindén, CFO, har beslutat att lämna bolaget för en roll som CFO på Hexatronic Group AB. Pernilla utnämndes till CFO för Handicare i juni 2019 och hade innan dess rollen som EVP Strategy & Business Excellence med start 2018.

“Jag vill tacka Pernilla för hennes engagemeng och bidrag till Handicares utveckling. Hon är en värdefull medlem av teamet och vi önskar henne all lycka i hennes ny roll”, säger Henrik Teiwik, VD och koncernchef, Handicare Group.

Processen för att hitta en efterträdare har inletts. Pernilla fortsätter som CFO till dess att hon lämnar sin position under juli 2021. 

För mer information, kontakta:
Henrik Teiwik, VD och koncernchef, Handicare Group
Tel: +46 76 610 28 15
Epost: ir@handicare.com
 

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 11 mars 2021.

Om Handicare

Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör med försäljning i ett 40-tal länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fyra platser i Nordamerika, Asien och Europa. Under tolvmånadersperioden fram till december 2020 uppgick intäkterna till 205 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 8,4%. Antalet medarbetare uppgick till cirka 940 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.