Valberedningen i Handicare Group AB föreslår ny styrelseledamot

Valberedningen i Handicare Group AB föreslår Christina Lindstedt som ny styrelseledamot till årsstämman 8 maj 2019.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter, inga suppleanter (oförändrat från föregående år) valda på årsstämman 2019 fram till nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår omval av Lars Marcher, Joakim Andreasson, Jonas Arlebäck, Maria Carell, Johan Ek, Claes Magnus Åkesson och Christina Lindstedt som ny styrelseledamot. Lars Marcher föreslås fortsätta som bolagets ordförande.

Styrelseledamoten Elisabeth Thand Ringqvist har avböjt omval.

Christina Lindstedt är född 1968. Hon har en MSc Business Administration, Economics och Commerical Law, Göteborgs Universitet. Christina har tidigare haft flertalet positioner inom Electrolux mellan 1994–2011 och på Sony Mobile Communications mellan 2011-2013 Communications, den senaste som VP Product Business Line Value. Christina är nu partner på Stockholms Affärsänglar. Christina är även styrelseledamot i Swedish Lorry Parts, Scanfil Oyj, Cleanair Scandinavia och Minalyze.

Valberedningen för årsstämman 2019 består av Fredrik Näslund (Ordförande), tillsatt av Cidron Liberty Systems Ltd, Arne Lööw, tillsatt av Fjärde AP-fonden, Esben Saxbeck Larsen, tillsatt av Danica Pension, Espen Tidemann Jörgensen, tillsatt av Holta Life Sciences och Lars Marcher, Styrelseordförande i Handicare Group.

Valberedningens övriga förslag för årsstämman den 8 maj 2019 och motiverande yttrande kommer att göras tillgängligt på bolagets hemsida www.handicaregroup.com i samband med publicering av kallelsen till stämman.

Lars Marcher, Styrelseordförande Handicare Group 
Telefon: +45 5136 2490
Epost: lm@ambu.com

Om Handicare

Handicare Group erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, produkter för anpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Handicare Group är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning sker på fem platser i Nordamerika, Asien och i Europa. Intäkterna uppgick 2018 till MEUR 290,9Antalet medarbetare uppgick till cirka 1 200 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.