Hemfosa Fastigheter AB:s ansökan om avnotering godkänd

Sista dag för handel i Hemfosa Fastigheter AB:s (”Hemfosa” eller ”Bolaget”) stam- och preferensaktie på Nasdaq Stockholm är den 31 januari 2020.

Som tidigare meddelats har Hemfosa ansökt om avnotering av Bolagets stam- och preferensaktie från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har nu godkänt ansökan och beslutat att sista dag för handel är fredagen den 31 januari 2020.

 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Bengt Kjell, styrelseordförande, mobil +46 70-594 53 98

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 30 september 2019 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 40 mdkr. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.