Prospekt för Nyfosa AB offentliggjort

Hemfosas dotterbolag, Nyfosa AB (”Nyfosa”), har upprättat ett prospekt avseende upptagande till handel av...