High Yield Opportunity Fund AB (publ) – Offentliggör avnotering från NGM och NAV-kurs 105,22 för december 2021

Stockholm 4 januari 2022 – High Yield Opportunity Fund AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.
 

Vinstandelslånen är avnoterade 30 december 2021 från Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

Fonden offentliggör NAV-kurs för december 2021

Fondens NAV-kurs är satt till 105,22

Fondens utveckling 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Lundquist, Finserve Nordic AB, tfn 073 048 97 56, jan.lundquist@finserve.se

Om KredFin AB
KredFin AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare