High Yield Opportunity Fund AB (publ) – Rättelse avseende offentliggörande av Slutgiltiga villkor för emission 10 den 1 december 2021

Stockholm 4 november 2021 – High Yield Opportunity Fund AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare givits möjlighet att teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är noterade på Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

Kommunicerad emission 10 den 1 december 2021 kommer inte att genomföras. De av Fonden den 3 november 2021 offentliggjorda slutliga villkoren för emission 10 annulleras härmed.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Lundquist, VD/ Portföljförvaltare, tfn 073 048 97 56, jan.lundquist@finserve.se
Fredrik Sjöstrand, CIO Finserve Nordic AB, tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se