Hoodins teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner TO1 blir 6,50 kronor per aktie

Mjukvarubolaget Hoodin har fastställt teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner TO1 för att teckna aktier i bolaget till 6,50 kronor per aktie. En teckningsoption TO1 ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningsoptionerna emitterades i samband med företrädesemissionen i fjärde kvartalet 2019. Det framgår av ett pressmeddelande.

Utnyttjandetiden löper från 1 februari till 17 februari och sista handelsdag för teckningsoptionen TO1 är den 15 februari. Bolaget kommer vid fullt utnyttjande att tillföras 24,4 miljoner kronor före emissionskostnader och 3,76 miljoner nya aktier kommer då emitteras.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire