ICA butiker växlar upp med SMART LED[™ ]från TopRight Nordic

Ljusteknikföretaget TopRight Nordic har fått uppdraget att leverera och installera sin moderna och energibesparande SMART LED™- lösning till ytterligare ICA butiker runt om i Sverige. Ordervärdet denna gång ligger på ca 1,2 Mkr.

TopRight har redan levererat och konverterat LED-belysning till ca 80 av ICAs totalt ca 1300 butiker. Nu har flera ytterligare ICA butiker valt att övergå till TopRights moderna och klimatsmarta SMART LED-lösning.

ICA är en stor samhällsaktör och har som ett av sina övergripande mål att leda utvecklingen i en mer hållbar riktning, samt även att driva sin egen verksamhet på ett hållbart sätt. Tillsammans med både producenter och konsumenter vill ICA påverka samhället i en positiv riktning. Ett aktivt hållbarhetsarbete och ett starkt samhällsengagemang är en ansvarsfråga och ger långsiktig lönsamhet. TopRights SMART LED bidrar till ICAs aktiva hållbarhetsarbete samtidigt som den moderna LED-lösningen är en höjning av belysningskvaliteten och därmed arbetsmiljön. En konvertering till TopRights SMART LED ger ICA butikerna en tydlig energibesparing och därmed även en viktig kostnadsbesparing som gynnar både arbetsmiljö, hållbarhet och lönsamhet.

”ICA-handlarna är betydande samhällsaktörer, stora arbetsgivare och viktiga servicefunktioner i både glesbygd och stadsmiljö. Att de nu väljer att successivt konvertera till vår SMART LED™-lösning är ett stort steg för oss men också ett aktivt steg för miljö och hållbarhet. De är förebilder som vi är tacksamma och stolta över att arbeta med”, säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

Energibesparingen med TopRights SMART LED™-belysning är cirka 50-90 procent, beroende på jämförelsebelysningens typ och ålder. LED-lysrörens mångfaldiga livslängd jämfört med traditionella lysrör, innebär märkbart lägre drift- och underhållskostnader för belysningen.

Installationen påbörjas under Q1 2021 och ordervärdet för TopRight Nordic är 1,2 Mkr.

Om SMART LED™ från TopRight Nordic
Med TopRight Nordics LED teknik erbjuder vi kompletta belysningslösningar – kostnadseffektiva, energisnåla hälsosamma och miljövänliga. Det gör det möjligt att skräddarsy din ljusmiljö. Design och integration, dimbarhet, justering av ljustemperaturen och närvarostyrning är några delar som vi har lösningar på. Med våra LED-lösningar kan man även i de allra flesta fall behålla sina befintliga armaturer och bara byta lysröret, vilket är en viktig aspekt ur hållbarhetssynpunkt. Den energibesparing som vår SMART LED™-lösning innebär, betalar kostnaden för installationen på extremt kort tid.

Läs mer på www.toprightnordic.com

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

TopRight Nordic
TopRight Nordic AB grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. Nu är TopRight Nordic en börsnoterad koncern som, tillsammans med sina helägda dotterbolag Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light, tar helhetsgrepp om projekt för innovativa exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer. TopRights kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6 115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50
www.toprightnordic.com

Fler artiklar om TopRight Nordic AB