Inbjudan till Nordnet Tech Briefing 2024

Nordnet bjuder in analytiker, aktieägare och andra intresserade till en presentation om Nordnets tekniska plattform den 14 maj 2024.

Presentationen startar klockan 14.00 och förväntas pågå till cirka klockan 17.00. Platsen är Studio Puck på Kommendörsgatan 24 i Stockholm. Eventet kommer samtidigt sändas digitalt, och en inspelning kommer finnas tillgänglig i efterhand på Nordnets hemsida www.nordnetab.com.

Fokus för eventet är att skapa insikter kring den teknik Nordnet använder för att leverera på kundlöftet att bygga den bästa plattformen för sparande och investeringar. Djupdykningar kommer att göras inom vår teknik och produktutveckling med presentationer från teknikchef Elias Lindholm, produktchef och vice VD Rasmus Järborg, samt seniora medlemmar i produkt- och tech-teamen. Såväl fysiska som digitala deltagare kommer ges möjlighet att ställa frågor.

Presentationerna kommer hållas på engelska. Anmälningsformulär för den digitala sändningen, agenda och mer detaljerad information kommer att publiceras på Nordnets hemsida i närmare anslutning till eventet. Deltagare som önskar att delta fysiskt måste föranmäla sig genom att kontakta Nordnet Investor Relations.

För mer information, kontakta:

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.