Valberedningen föreslår Johan Åkerblom till ny styrelseledamot i Nordnet

Valberedningen i Nordnet AB (publ) föreslår att Johan Åkerblom väljs till ny styrelseledamot vid årsstämman den 29 april 2024.

Johan Åkerblom har tidigare bland annat arbetat på konsultföretaget McKinsey samt varit CFO för SEB:s verksamhet i Tyskland respektive Baltikum. Idag innehar Johan Åkerblom positionen som VD för den lettiska banken Citadele Bank, men kommer under 2024 att tillträda en tjänst som CFO på Intrum. Han är 46 år gammal och har en magisterexamen i industriell ekonomi från Tekniska högskolan vid Lunds universitet.

– Jag är mycket glad över att kunna meddela nomineringen av Johan Åkerblom till ny styrelseledamot i Nordnet. Johan har gedigna kunskaper inom Nordnets kärnverksamhet sparande och investeringar, och dessutom lång erfarenhet från internationell bankverksamhet, säger Tom Dinkelspiel, styrelseordförande i Nordnet.

Valberedningen föreslår också omval av Tom Dinkelspiel, Fredrik Bergström, Anna Bäck, Karitha Ericson, Charlotta Nilsson och Henrik Rättzén, samt nyval av Therese Hillman. Det föreslås vidare att Tom Dinkelspiel omväljs till styrelsens ordförande.

För mer information kring ärenden på årsstämman, se kallelse som finns tillgänglig på www.nordnetab.com.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se
, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.