Trianon offentliggör prospekt i samband med upptagande till handel av nyemitterade B-aktier

Den 5 april 2024 offentliggjorde Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) (”Trianon” eller ”Bolaget”) att extra bolagsstämman den 5 april 2024 beslutat att godkänna styrelsens beslut från den 7 mars 2024 om riktade nyemissioner. Totalt ges 16 250 000 nya B-aktier ut i Bolaget genom nyemissionerna.

Det prospekt som upprättats med anledning av upptagande till handel av de nyemitterade B-aktierna godkändes av Finansinspektionen idag den 8 april 2024 och finns nu tillgängligt på Trianons webbplats, www.trianon.se. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

För ytterligare information, kontakta:

Olof Andersson, VD
Telefon: 040 611 34 97, olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
Telefon: 040 611 34 85,
mari-louise.hedbys@trianon.se

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 april 2024, kl. 12:15

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
info@trianon.se
www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 131 fastigheter om 455 485 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 85 procent bostads- och samhällsfastigheter och 15 procent kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 december 2023 på cirka 12,3 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.