Information om handel med teckningsrätter och BTA

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) informerar härmed att första dag för handel med teckningsrätter och betald tecknad aktie (”BTA”) i samband med Bolagets pågående företrädesemission kommer att bli imorgon, torsdagen den 4 februari 2021 på grund av en administrativ och systemteknisk fördröjning. Tidigare planerad första dag för handel med teckningsrätter och BTA var idag, den 3 februari 2021.

På grund av en administrativ och systemteknisk fördröjning informerar Stayble härmed att handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 4 – 15 februari 2021. Handel med BTA kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 4 februari 2021 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av mars 2021.

För ytterligare information om aktuell företrädesemission
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se

+46 730 808 397

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräva minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 eller e-post ca@mangold.se.