#21-10  Information rörande handel med betalda tecknade units och teckningsoptioner utgivna av Grängesberg Exploration Holding AB

Emissionen i Grängesberg Exploration Holding AB  (”Bolaget”) är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med betalda tecknade units har fastställts till den 4 februari 2021.

Första handelsdag för teckningsoptionerna, GRANGX TO3 och GRANGX TO4, har fastställts till den 10 februari 2021.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

En teckningsoption av serie TO3 berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,05 SEK per aktie under perioden från och med 3 maj till och med 31 maj 2021 eller till en teckningskurs om 0,054 SEK per aktie under perioden från och med 1 september  till och med 30 september 2021.

En teckningsoption av serie TO4 berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,066 SEK per aktie under perioden från och med 1 november till och med 30 november 2021 eller till en teckningskurs om 0,072 SEK per aktie under perioden 3 januari till och med 31 januari 2022.

För fullständig information om teckningsoptionerna hänvisas till Bolagets prospekt.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Grängesberg Exploration Holding BTU

Kortnamn: GRANGX BTU

ISIN-kod: SE0015346309

FISN-kod: GRANGESBER/UT 100 AK + 100 TO

CFI-kod: MCMUXR

Sista dag för handel: 2021-02-04

Instrument-ID: 7ENB

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Listningsnamn: Grängesberg Exploration Holding TO3

Kortnamn: GRANGX TO3

ISIN-kod: SE0015346366

FISN-kod: GRANGESBER/OPT RTS 20210930

CFI-kod: RSSXXR

Antal utgivna instrument: 648 900 000

Första dag för handel: 2021-02-10

Sista dag för handel: 2021-09-28

Instrument-ID: 7KJE

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Listningsnamn: Grängesberg Exploration Holding TO4

Kortnamn: GRANGX TO4

ISIN-kod: SE0015346374

FISN-kod: GRANGESBER/OPT RTS 20220131

CFI-kod: RSSXXR

Antal utgivna instrument:648 900 000

Första dag för handel: 2021-02-10

Sista dag för handel: 2022-01-27

Instrument-ID: 7KJF

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning,

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.