Inhalation Sciences säkrar viktiga patenträttigheter

(Stockholm 29 oktober, 2020) Det svenska innovativa medtech-företaget Inhalation Sciences Sweden AB (publ), pionjärer inom utveckling av nästa generations labbutrustning för inhalationsforskning, säkrar viktiga IP-rättigheter för dess spjutspetsteknologi som står till grund för PreciseInhale®. Detta unika system med flertalet prekliniska exponeringsmoduler möjliggör studier på hur inhalerade partiklar påverkar lungan och vår därigenom vår hälsa.

Inhalation Sciences rapporterar följande IP-relaterade händelser.

Viktigt patent för PreciseInhale® säkrat i USA

De standardteknologier som forskare idag använder sig av för att studera hur inandade partiklar påverkar lungorna och vår hälsa, är till stor del samma oförändrade tekniker med låg dosprecision som användes redan på 1950-talet. Med PreciseInhale® sätts en helt ny standard som levererar pålitliga resultat med påvisad korrelation mellan labbtester in vitro och djurförsök, och snart ända in i klinik.

– PreciseInhale® möjliggör en mer kost-effektiv läkemedelsutveckling för en stor del av dagens globalt accelererande dödliga sjukdomar i luftvägarna.

Inhalation Sciences kan nu meddela att det amerikanska patentverket har den 20 oktober 2020 utfärdat en kungörelse, att patent 14/908,701 som täcker den unika aerosolgenereringstekniken i PreciseInhale® kommer att godkännas för USA. Patent för denna grundteknik i PreciseInhale® är sedan tidigare godkända för de största europeiska marknaderna, så som Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Tillsammans med övriga patent har nu Inhalation Sciences säkrat sin exklusivitet för PreciseInhale® och har därmed ökad förmåga att behålla kontrollen för en framtida marknadsexpansion.

VD Manoush Masarrat: ”Detta nya patent har en viktig strategisk betydelse för oss som företag. Följt av det nyligen godkända patentet för ”regional deponering” visar detta att vi fortsätter att vara en ledande aktör inom R&D för aerosol- och inhalationsforskning, en snabbt växande marknad med stora behov.

Lukrativa marknadsmöjligheter

Den globala marknaden för produkter som underlättar andning förväntas växa från 21 miljarder USD, år 2019, till 40 miljarder USD år 2027*. Denna stora tillväxt kan främst tillskrivas den höga prevalensen av lungsjukdomar, en ökande äldre population, hög prevalens av rökning, ökande luftföroreningar, ökande andel neonatala födslar samt livsstilsförändringar. En annan orsak är bristande medvetenhet om lungsjukdomar som lett till en underdiagnostiserad och underbehandlad population.

*Fior Markets report 417943 on Medical Devices

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, CEO 
E-post: Manoush Masarrat@inhalation.se
Telefon:
+46 (0)736 289 153

Om Inhalation Sciences Sweden AB

Inhalation Sciences utvecklar och säljer patenterad innovativ labbutrustning för inhalationsforskning. Med denna teknik kan forskare med en unik precision studera hur partiklar påverkar lungorna när dessa inandas, oavsett om det avser att förstå luftföroreningars påverkan eller utveckling av nya läkemedel.

Inhalation Sciences aktier handlas på Spotlight Stock Market (kort: ISAB).

För ytterligare information, vänligen besök Inhalation Sciences websida: www.inhalation.se