Inhalation Sciences Sweden AB (publ) ökar upp sina kommersiella aktiviteter i USA.

(Stockholm, Sverige, 20 april, 2021) Inhalation Sciences (ISAB) har signerat avtal med det prestigefulla lead- genereringsföretag Cience och med Coelus Bio, ett konsultföretag specialiserad på att generera leads och försäljning av kontraktsforskning inom inhalationsläkemedelsutveckling, båda verksamma på den amerikanska marknaden. Detta är en del av de marknadsaktiviteter som syftar till att öka antal leads och försäljningar på den amerikanska marknaden, vilket är ett av ISAB:s strategiska mål för 2021, samt att etablera sig som marknadsledande inom sin nisch.

Efter ökad försäljning under 2020 identifierade ISAB marknadsföring- och försäljningsaktiviteter som en direkt avgörande strategi för 2021, med målsättning att expandera sin försäljning i USA. I december tillkännagav företaget ett nytt samarbete med den globala varumärkesagenturen Up. I början av 2021 lanserades nya produktbudskap och varumärkesaktiviteter i riktade marknadskanaler. Detta kommer inom snar framtid att ytterligare stärkas genom en ny lansering av företagets hemsida.

ISAB:s försäljningschef (CCO) Paolo Raffaelli: ”Under tiden som vi ökar vår digitala räckvidd som ett förberedande steg inför framtiden, investerar vi även i traditionell marknadsföring för att stärka vårt varumärke i USA, en nyckelmarknad för Inhalation Sciences. Cience är världsledande inom B2B lead-generering. Coelus med Matthew Reed, tidigare direktör över icke-klinisk forskning och utveckling vid det prestigefulla Lovelace Respiratory Research Institutet, kommer bidra med över 20 års erfarenhet från utveckling av inhalerbara läkemedel samt en mängd kontakter inom läkemedelsbranschen till vårt team. Jag känner mig trygg med att dessa aktiviteter kommer sätta Inhalation Sciences i fokus på den amerikanska läkemedelssamfundets karta för utveckling av inhalationsläkemedel.”

ISAB:s VD Manoush Masarrat: ”USA står för nästan 50% av den globala inhalationsmarknaden och dess sektor inom lungforskning är ett av världens mest dynamiska och robusta. Vi har alltid haft starka band till USA, både vetenskapligt och kommersiellt. Nu vill vi ytterligare stärka dessa. Våra nya budskap som vi skickar till våra amerikanska kollegor på CROs och läkemedelsföretag är klara och tydliga – Vår teknologi och vår uppdragsforskning kan hjälpa er att minska riskerna inför kliniska prövningar samt hitta den kortaste möjligaste väg till rätt läkemedelskandidat.”

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labbinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.