Initiator Pharmas styrelse och ledning utnyttjar teckningsoption TO 2 för att teckna aktier

Forskningsbolaget Initiator Pharmas utnyttjandeperiod för teckningsoptionen TO 2 pågår för närvarande och avslutas på tisdag den 15 december. Bolaget meddelar att styrelseledamöter och medlemmar i ledningen har utnyttjat teckningsoptioner för totalt motsvarande 0,5 miljoner kronor. Bland de som tecknar aktier finns bolagets vd Claus Olesen och styrelseordförande Magnus Persson. Det framgår av ett pressmeddelande.

Initiator Pharma kommer vid fullt utnyttjande av TO 2 att tillföras 16,4 miljoner kronor. Kapitalet är
avsett att finansiera bolagets kliniska fas II-studie med läkemedelskandidaten IP2018.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire