#InvestTalks: Lipum har tagit ett rejält kliv på vägen mot ett biologiskt läkemedel med potential att bli en first-in-class behandling för RA-patienter

Lipum är ett Umeåbaserat biofarmaceutiskt bolag som fokuserar på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Bolagets ambition är att erbjuda en bättre behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Lipums läkemedelskandidat SOL-116 befinner sig i sen preklinisk fas med övertygande data för ledgångsreumatism. Inom kort inleds den första kliniska prövningen för SOL-116, vilket innebär att Lipum byter skepnad och blir ett bolag som befinner sig i klinisk fas. Det berättar Lipums vd Einar Pontén.

Ni har identifierat en helt ny målmolekyl för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Innebär det att er läkemedelskandidat SOL-116 har potential att utvecklas till ett nytt first in class läkemedel för kroniska inflammatoriska sjukdomar?

–Läkemedlet ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. Det är en ny verkningsmekanism med möjlighet att bli först i en helt ny läkemedelsklass för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. BSSL är en banbrytande upptäckt som på sikt kan resultera i effektiv behandling för kroniskt sjuka patienter som tidigare saknat effektiva behandlingsalternativ. I nuläget fokuserar vi på att utveckla SOL-116 för behandling av RA-patienter, men på sikt kan den tillämpas även på andra indikationer, exempelvis Crohns sjukdom och ulcerös kolit.

Hur långt har ni kommit i utvecklingen av er läkemedelskandidat, SOL-116?

SOL-116 är i sen preklinisk fas med övertygande data för ledgångsreumatism som drabbar omkring en procent av befolkningen. Vi har utvecklat ett biologiskt läkemedel, vilket innebär att det finns produktionsmetod, genomförda toxikologiska studier och en produkt färdig att använda i klinisk prövning. Övergången från preklinisk fas till att bli ett bolag som befinner sig i klinisk fas är en otroligt viktig milstolpe som bland annat ökar vår attraktivitet för eventuella samarbetspartners framöver.

Hur stort är behovet av alternativ till de befintliga läkemedel som används vid behandling av ledgångsreumatism?

Det medicinska behovet är omfattande, inte minst eftersom långt ifrån alla RA- patienter är hjälpta av de behandlingsalternativ som i dagsläget finns att tillgå. Drygt 30 procent svarar inte alls på behandlingen och drygt 30 procent utvecklar en immunitet mot behandlingen eller avbryter sin behandling eftersom biverkningarna är relativt omfattande. Dessa faktorer sammantaget innebär att det finns ett mycket stort behov av ett RA-läkemedel med en alternativ verkningsmekanism, vilket SOL-116 erbjuder.

Hur ser er utvecklingsplan ut de kommande åren?

Parallellt med kliniska studier på SOL-116 för behandling av ledgångsreumatism kommer vi även att fortsätta och i viss mån intensifiera vårt prekliniska arbete. Målsättningen är att ytterligare stärka vår kunskap kring SOL-116s verkningsmekanism samt att verifiera möjligheterna att behandla fler sjukdomar. Vi har identifierat och prioriterat bland inflammatoriska sjukdomar av särskilt intresse. Vår ambition är att etablera partnerskap för den fortsatta kliniska utvecklingen och dra nytta av större läkemedelsbolags kompetens, organisation och finansiella resurser fram till marknadsgodkännande eller utlicensiering av olika indikationer.

Vilka faktorer gör Lipum till ett intressant bolag att investera i?

–Vi utvecklar ett unikt läkemedel för att möta ett stort medicinskt behov på en gigantisk marknad, exempelvis är marknaden för behandling av reumatoid artrit, RA, värd 250 miljarder kronor årligen. Lipum har en tydlig utvecklingsstrategi och en biologisk läkemedelskandidat, ett av de hetaste utvecklingsområdena just nu i läkemedelssektorn. Av de läkemedelskandidater som går in i klinisk prövning Fas I så är det dubbelt så hög chans att biologiska läkemedelskandidater blir ett godkänt läkemedel jämfört med småmolekylära läkemedelskandidater. För autoimmuna sjukdomar som exempelvis ledgångsreumatism är det fyra gånger högre chans att nå marknaden jämfört med traditionella småmolekylära läkemedel. Förutsättningar att på sikt nå ut på marknaden med SOL-116 som ett godkänt biologiskt läkemedel bedömer jag därmed som mycket lovande.

Fakta: Lipum är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en fullt humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. Lipum är noterat på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn LIPUM.

Läs mer på: https://lipum.se

Skribent: Annika Wihlborg ⎮ #InvestTalks

#InvestTalks är en oberoende plattform för börsbolag, intressenter & aktieägare. Vi bevakar noterade och onoterade företag i syfte att stärka bolagens relationer till investerare & intressenter.

Friskrivning från ansvar:

#InvestTalks är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd till investerare.
Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel.